...
 

Etyka doradztwa

BUSINESSADS CONSULTING

Etyka doradztwa

Zasady Kodeksu postępowania zawodowego konsultantów ds. zarządzania uwzględniają kilka aspektów oceny profesjonalizmu i etycznego postępowania konsultantów:

Wiedza i umiejętności. To jest podstawa profesjonalnego zachowania konsultantów. Konsultant musi przede wszystkim posiadać wiedzę i umiejętności wymagane przez konkretnego klienta. Każdy konsultant powinien krytycznie ocenić swoją wiedzę i doświadczenie podczas badania wykonalności nowego zadania lub gdy w trakcie projektu pojawi się sytuacja wymagająca dodatkowej wiedzy i umiejętności. Profesjonalny konsultant nigdy nie przyjmie zlecenia, do którego brakuje mu umiejętności, nawet jeśli jest bezrobotny i gotowy podjąć się każdego zadania.

Zapobieganie konfliktom interesów. Jak uniknąć konfliktu interesów klienta i doradcy, to jedno z najbardziej drażliwych zagadnień profesjonalizmu i etyki poradnictwa. Celem doradztwa jest osiągnięcie jak najlepszych rezultatów w najlepszym interesie Klienta. Dlatego też doradca zawodowy, zgadzając się na pracę dla klienta, nigdy nie pozwoli, aby jego interesy stały w sprzeczności z interesami klienta.

Obiektywizm i bezstronność. Profesjonalni konsultanci starają się zachować jak największą obiektywność i bezstronność, nie są uprzedzenia, starają się zapanować nad emocjami i nie pozwolić, aby uprzedzenia wpłynęły na jakość usług i rekomendacji. Konsultant, jeśli jest prawdziwym profesjonalistą, odmówi pracy nad projektem, jeśli nie będzie w stanie zagwarantować swojego obiektywizmu.

Poufność. To uniwersalna zasada, którą kierują się profesjonalni konsultanci. Ujawnianie przez konsultanta jakichkolwiek informacji o jego kliencie, a także wykorzystywanie takich informacji w celu uzyskania korzyści i korzyści dla siebie, swojej firmy lub innych klientów jest absolutnie niedopuszczalne. Klient musi mieć pewność, że może zaufać doradcy.

Prowizje. To, czy doradca płaci, czy otrzymuje prowizję, jest delikatną kwestią. Dominująca postawa doradców zawodowych jest następująca. Za nieetyczne uważa się płacenie klientowi prowizji w celu uzyskania zamówienia. Niezgodne z kodeksem etycznym jest także to, aby konsultant zgodził się przyjąć prowizję w zamian za prawidłowo wydane rekomendacje. Jednakże za normalną praktykę uważa się płacenie wynagrodzenia przez konsultanta konkretnym osobom lub organizacjom, które poleciły go klientowi. Klient musi jednak być tego świadomy i nie powinien się temu sprzeciwiać.

Adekwatność kosztów. Doradcy zawodowi zakładają, że korzyści osiągane ze świadczenia usług doradczych powinny być współmierne do kosztów poniesionych przez klienta. Innymi słowy, etyka doradztwa w zakresie zarządzania sugeruje, że konsultanci powinni żądać „normalnej” lub „rozsądnej” opłaty za swoje usługi, zgodnej z obowiązującymi standardami i praktykami zawodowymi.

Interes publiczny i etyka klienta. W praktyce poradnictwa zdarzają się sytuacje, w których interesy klienta są sprzeczne z interesami społeczeństwa. Doradca może uznać działania klienta za szkodliwe i niepożądane dla społeczeństwa, a nawet nielegalne, zgodnie z normami społecznymi lub osobistą opinią. W takiej sytuacji doradca etyczny odmówi podjęcia się projektu. Z drugiej strony konsultant może wnieść znaczną wartość dodaną, pomagając ograniczyć szkodliwe konsekwencje decyzji i poprawić społeczną odpowiedzialność biznesu klienta.

PROWADZANIE USŁUG
https://businesads.com/wp-content/uploads/2024/03/logo-bw.png
Aby się z nami skontaktować, skorzystaj z komunikatora lub formularza kontaktowego. W przypadku pytań dotyczących rozliczeń prosimy o kontakt telefoniczny:
NASZE LOKALIZACJEGdzie nas znaleźć?
BusinessAds lokalizacja
Polska
Al. Armii Ludowej 6, Warsaw
Wielka Brytania
1 Canada Square, London E14 9XQ
OBSERWUJ NASNasze linki społecznościowe
Śledź nasze działania w sieciach społecznościowych
PROWADZANIE USŁUG
https://businesads.com/wp-content/uploads/2024/03/logo-bw.png
Aby się z nami skontaktować, skorzystaj z komunikatora lub formularza kontaktowego. W przypadku pytań dotyczących rozliczeń prosimy o kontakt telefoniczny:
NASZE LOKALIZACJEGdzie nas znaleźć?
BusinessAds lokalizacja
Polska
1 Canada Square, London E14 9XQ
Wielka Brytania
1 Canada Square, London E14 9XQ
OBSERWUJ NASNasze linki społecznościowe
Śledź nasze działania w sieciach społecznościowych

© 2024 Materiały są chronione prawem autorskim BusinessAds, Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka prywatności

© 2024 Materiały są chronione prawem autorskim BusinessAds, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności

Otwórz czat
1
Witaj!
Czy mogę odpowiedzieć na Twoje pytania?
Mówię po angielsku, rosyjsku i polsku.